Velkommen til oss

Et fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom.

 

Fontenehuset Harstad tilbyr en arbeidsrettet rehabilitering med sosialt fellesskap. Frivillighet er sentralt.

På fontenehuset i Harstad kan du få støtte til lønnet arbeid, studier, kontakt med hjelpeapparatet og ulike behov i din livssituasjon.
Vi legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen. Alt arbeidet er frivillig, og du velger selv hvilken enhet du vil høre til og hvilke oppgaver du vil ta del i. Vi har tre enheter, Kontor, Kjøkken og Drift.

Vår visjon er at mennesker med en psykisk sykdomshistorie skal gis mulighet til å bruke sine evner og ressurser og oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet.

Vi er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig.