juli 17, 2017

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram som er tarifflønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. Fontenehuset kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som huset disponerer for sine medlemmer. Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.

Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder. Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehuset står for utvelgelse av medlemmer til stillingen og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Særtrekket ved overgangsarbeid er at arbeidsgiver aldri opplever sykefravær. Fontenehuset stiller med vikar ved medlemmers sykdom. Det er ikke bare et gode for arbeidsgiver, det reduserer også det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Dersom du er en potensiell arbeidsgiver – ta kontakt! 🙂

%d bloggere liker dette: