NYE ÅPNINGSTIDER OG RUTINER PÅ FONTENEHUSET

Retningslinjer og rutiner ved begrenset åpning

Fontenehuset samfunnsrolle.

Vår overskrift på hjemmesiden er trygghet i felleskap. Det er viktig og riktig at mennesker omgås med felleskapet – og at dette skjer i trygge former. På Fontenehuset jobber mange forskjellige mennesker med forskjellige utfordringer og i forskjellige faser i livet. Alle har som mål å bedre psykisk helse for seg selv eller andre.

I Helsedirektoratets notat av 25. mars 2020 om Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid 19 pandemien heter det bland annet: Psykisk helsetjenester og rusomsorg

 • Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlig rusmiddelproblemer eller psykisk lidelse bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling.

Helsedirektoratet definerer Fontenehuset som lavterskeltilbud i kommunene.

På denne bakgrunn ønsker vi å åpne opp Fontenehuset. Det er viktig at dette skal være trygt for alle. Vi skal ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre. Vi må alle opptre ansvarlig overfor hverandre og helsemyndighetenes retningslinjer må følges.

Du vil derfor bli spurt en del kontrollspørsmål før du skrives inn for arbeidsdagen.

Smitteforebyggende tiltak på huset:

Syke personer skal ikke være på Fontenehuset. Dersom du kjenner noen symptomer på sykdom, skal du ikke oppsøke huset. Man må være symptomfri i 48 timer før en kan komme på huset

Er du i tvil om du er i risikogruppe eller sårbar gruppe, – skal lege konsulteres for avklaring om hvorvidt du er det eller ikke. Man skal ikke komme på huset dersom man er i tvil om dette. Dette gjelder også dersom man bor sammen med noen som kan være i aktuelle gruppe.

Vi åpner huset begrenset og med begrenset menes her: 

 • Kun registeret medlemmer har tilgang på huset.
 • Det foretas ikke nye innmeldinger av medlemmer i en overgangsfase
 • Det foretas ikke omvisninger eller besøk
 • Medlemmer som er i risikogruppe kan ikke benytte huset fysisk, men digitalt

Åpningstiden vil være i første omgang fra 10:00 til 14:00 – og fra uke 20 fra 09:00 til 15:00. Denne åpningstiden vil gjelde for resten av sommeren.

Man skal melde seg i resepsjon for kontrollspørsmål, – registrere at man er kommet og få utlevert navnelapp. Denne benyttes i forhold til hvor en sitter og oppbevarer sine personlige eiendeler.

Hygienetiltak:

Vi følger hygienetiltakene som er på plakatene rundt på huset – Vask hendene. Håndsprit er alternativ når håndvask ikke er mulig.Håndvask;

Hender skal vaskes med en gang man kommer til Fontenehuset. Vask alltid hendene etter toalettbesøk. Vask hendene hver gang før du setter deg ned ved en arbeidsstasjon, og etter at du har forlatt arbeidsstasjonen.

Sprit skal stå tilgjengelig i alle rom. Sprit benyttes i tillegg til, ikke i stedet for håndvask.

 • Arbeid ved PC og i resepsjon. Avstand på 2 meter. Tastatur, bordplater desinfiseres hver gang arbeidsstasjonen forlates.
 • Husets mobil må ikke gis fra en til en annen. Hvis den benyttes av to – tørk med antibac-serviett før telefon overbringes neste mann.
 • Hoste og nysehygiene;
  • Bruk papirtørkle hvis du har. Kast etter bruk og vask deretter hendene.
  • Har du ikke papirtørkle, host eller nys i albuekroken.
 • Det skal aldri være mer enn maksimalt 5 personer i samme rom. Størrelsen på rommet avgjør om man må være færre en maksimalt 5 personer. En avstand på 2 meter skal kunne holdes.
  • Det kan være 5 stk i hver etg – det vil si begrenset til maks 10 personer inne på huset. Her medregnes evt personer som jobber ute i container/drivhus i antallet på 10.
  • Ring på forhånd/send SMS; – for å klarere din ankomst i forhold til antall og arbeidsoppgave (inkl evt uteaktivitet)
  • En viktig arbeidsoppgave vil være «turansvarlig». Det betyr at dersom det kommer fler enn det er fysisk forsvarlig å ha inne på huset – skal det tilbys uteaktivitet for eksempel gåtur.
  • Da det er begrenset med fysisk plass på huset lages det turnus på medarbeiderne. Dette gjøres av smittevernhensyn.
 • Vi prøver å begrense smittespredning med å begrense områder man kan bevege seg på. Av denne grunn velger man hvor man vil sitte – og her oppbevarer man sine eiendeler inkl yttertøy – så langt det er mulig i forhold til arbeidsorientert dag. Dersom man forlater en arbeidsstasjon, skal det vaskes/desinfiseres før en forlater.
 • Avstandsregel på 2 meter gjelder også ute.
 • Det anbefales å ta med egen matpakke. Det vil bli laget lunsj på kjøkkenet – her vil maks tre personer kunne oppholde seg. Det vil bli utlevert mat og kaffe. Det er ikke alminnelig tilgang til kjøkken.  Man må henvende seg i kassa for mat/drikke
 • Alle bord og flater skal vaskes etter bruk og på slutten av arbeidsdagen. Tydelig fordelte arbeidsoppgaver sikrer at alle renholdsoppgaver er utført. Alle kontaktflater skal vaskes og desinfiseres hver time. Vask doringen etter deg med vaskeservietter som ligger ved toalettet.
 • Spesielt sårbare arbeidsstasjoner som resepsjon/kasse vil få montert visirer for skjerming av smitte. Det samme gjelder kjøkkenbenk
 • Fontenehuset skal sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig tilgang til nødvendige produkter for personlig hygiene, som såpe, hånddesinfeksjon og papirtørk.
 • Håndsprit skal stå tilgjengelig før man går inn inngangsdøren.
 • Vi skal ikke håndhilse, klemme eller ta på hverandre.
 • Transport til og fra Fontenehuset vil være begrenset i perioden. Det vil være maks tre personer i vår bil samtidig på korte turer (under 15 min). På lengre turer maks 2 personer.  Unngå bruk av kollektivtransport i rushtider. Transport til drift av huset prioriteres.  Det skal være våtservietter i bilen – tørk over alle kontaktflater før du forlater.

Økt uteaktivitet – fritidsprogram

Da det er begrenset tilgang på huset og medarbeiderne går i turnus vil det bli økt fokus på fritidsprogram.
Det økes til to ganger i uken og skal foregå ute.

Digital hverdag

Vi kjører en digital hverdag fra huset i tillegg til fysisk oppmøte. Det vil være mulig å ringe inn til huset på Zoom fra 10:00 til 14:00. Man kommer da til resepsjonen, men de andre enhetene er da logget på.

Midlertidig stengt

Fontenehuset følger rådene fra myndighetene og holder derfor stengt fra 13. mars.

Vi har forsøkt å tilpasse oss situasjonen og har nå opprettet digitale møteplasser. Vi benytter zoom og har arbeidsmøter hver dag kl. 10.00. Zoom er gratis og man kan delta uten å registere seg som bruker. Ta kontakt med oss dersom du er medlem/mulig medlem og ønsker å delta 🙂

Alle medarbeiderne er tilgjengelig på telefon og på messenger eller mail. IKKE nøl med å ta kontakt dersom du trenger råd/veiledning eller bare noen å snakke med. Ta også kontakt dersom du er bekymret for noen andre. Det er veldig viktig at vi alle passer på hverandre i denne spesielle og krevende tiden. <3

Vi fortløpende legge ut informasjon ang Fontenehuset og evt åpning. Ta kontakt dersom det er noe du lurer på 🙂

Med vennlig hilsen alle oss i Fontenehuset Harstad