Fountainhouse Harstad

om oss

Vi setter fokus på mestring, ressurser, likeverd og fellesskap <3
Go to Hva er et fontenehus?

Hva er et fontenehus?

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Go to Arbeidsorientert dag

Arbeidsorientert dag

Fontenehusene inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og ordinær jobb. Men fontenehus er også et alternativt frivillig arbeidsfellesskap for dem, som pga. helseproblemer, ikke kan ta ha ordinær jobb. Fontenehus er åpent for alle.

Go to Relasjoner

Relasjoner

Fontenehuset legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen.

Go to Fritid

Fritid

Fontenehuset organiserer også fritidstilbud, kulturaktiviteter og arrangerer felles middager på alle viktige høytidsdager som jul- og nyttårsaften, i påsken og på 17. mai.

Vi trenger flere kollegaer <3

Fountainhouse Harstad

Trygghet i fellesskapet <3
Vi støtter hverandre ut i arbeid og i studier

Fontenehus har arbeid både som mål og metode. Fordi arbeid er et gode, for de aller fleste. Fordi arbeid gir status, identitet, tilhørighet, inntekt og bedre helse. Fordi arbeid gir bedre liv. Fordi de fleste medlemmene ønsker seg en vanlig jobb. Fordi det frivillige arbeidet på fontenehuset gir struktur på hverdagen og innhold i livet. Organiseringen av hverdagen på fontenehuset legger til rette for at alle kan inkluderes i et trygt arbeidsfellesskap.

  • 100 av våre medlemmer synes vi har et godt arbeidsmiljø

  • Vi har 5 medlemmer i arbeid

  • 4 av våre medlemmer studerer

  • Vi støtter og motiverer hverandre <3

siste nytt fra huset

Siste innlegg