Fountainhouse Harstad

om oss

Vi setter fokus på mestring, ressurser, likeverd og fellesskap <3
Go to Hva er et fontenehus?

Hva er et fontenehus?

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Go to Arbeidsorientert dag

Arbeidsorientert dag

Fontenehusene inspirerer, støtter og motiverer medlemmer til aktiv samfunnsdeltakelse, studier og ordinær jobb. Men fontenehus er også et alternativt frivillig arbeidsfellesskap for dem, som pga. helseproblemer, ikke kan ta ha ordinær jobb. Fontenehus er åpent for alle.

Go to Relasjoner

Relasjoner

Fontenehuset legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen.

Go to Fritid

Fritid

Fontenehuset organiserer også fritidstilbud, kulturaktiviteter og arrangerer felles middager på alle viktige høytidsdager som jul- og nyttårsaften, i påsken og på 17. mai.

Vi har nå åpnet for omvisninger! :) Ring 48238287 for booking, eller send en mail til post@fontenehuset-harstad.no :)

FILMSNUTT FRA FONTENEHUSET

siste nytt fra huset