Velkommen til oss <3

Fontenehuset Harstad tilbyr en arbeidsrettet rehabilitering med sosialt fellesskap. Frivillighet er sentralt hos oss.

På fontenehuset i Harstad kan du få støtte til lønnet arbeid, studier, kontakt med hjelpeapparatet og ulike behov i din livssituasjon.

I dag har vi tre enheter på huset: Kjøkken, Drift og MJAU (media, jobb, administrasjon og utdanning.

Vi legger vekt på vennskap og relasjonsbygging gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen. Alt arbeidet er frivillig, og du velger selv hvilken enhet du vil høre til og hvilke oppgaver du vil ta del i.

Vår visjon er at mennesker med en psykisk sykdomshistorie skal gis mulighet til å bruke sine evner og ressurser og oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet.

Vi er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig.

Ta kontakt dersom du lurer på noe <3

 

 

%d bloggere liker dette: