Jobb og studiestøtte

70% av de med psykiske helseutfordringer ønsker arbeid. Å bli inkludert i det ordinære arbeidslivet er en viktig faktor i bedringsprosessen.

Sammenhengen mellom arbeidsløshet og dårlig psykisk helse viser at arbeid er en viktig faktor for å bedre den psykiske helsen. Fontenehus er både et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud, og en arbeidsinkluderingsaktør. Det å støtte medlemmer ut i jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehus over hele verden. Med hjelp fra våre jobbkonsulenter, medarbeidere og andre medlemmer får medlemmene våre støtte til å vende tilbake til et aktivt arbeidsliv, der man tar utgangspunkt i medlemmets interesser, erfaringer og kompetanse.

Vi har ulike arenaer på huset hvor vi kan kartlegge medlemmers interesser og jobb- eller studieønsker. Videre støtter vi medlemmer med CV, trening på intervjusituasjon, aktiv jobbsøking eller studiesøknadsprosesser, etablere relasjoner med arbeidsgivere og gi støtte og oppfølging på arbeidsplassen så lenge det er ønskelig.

Medlemmer som skaffer seg en jobb kan avtale hvordan fontenehus kan støtte opp slik at en mestrer arbeidslivets nye utfordringer. De som opplever et nytt arbeidsnederlag kan komme rett tilbake til fontenehuset, gjenoppta kontakt med gamle kolleger der og gjøre nytte for seg i fontenehusets arbeidsrettede dag. I stedet for å isolere seg hjemme og dyrke nederlaget. Det er mange eksempler på at dette har bidratt til at nedturen blir kort og ny jobb kommer på plass i løpet av kort tid.

%d bloggere liker dette: