februar 7, 2018

Nytt på huset :)

Student på Fontenehuset

Camilla 25 år fra Moss i Østfold går 3.året på vernepleierstudiet ved UIT, Harstad.
Santi 25 år fra Fredrikstad i Østfold går 3.året på vernepleierstudiet ved UIT, Harstad.

Vi er i praksis på Fontenehuset i den 7.uka, og vi har etter denne uka, 3 uker igjen av vår praksisperiode. Vi hadde ikke hørt så mye om dette tilbudet før vi begynte, og vi ble derfor nysgjerrige, og før vi praksisperiode leste vi oss litt opp på nett for å få litt mer informasjon. Vi hadde ikke noen forventning annet enn at vi var spente og nervøse og tenkte begge to at dette kom til å bli en lærerik praksistid.
Vi var begge både spente og nervøse når vi troppet opp den første dagen vår, med mange tanker og følelser men vi føler begge at vi ble veldig godt tatt imot. Det at vi følte oss godt tatt imot i trygge omgivelser gjorde at nervøsiteten forsvant fort. Vi ble kjent med huset, hvilke oppgaver og enheter som er her, og vi ble også etter hvert kjent med flere og flere medlemmer. Vi ble også etter hvert kjent med vår rolle, og ble også mer trygg på huset.

I forhold til de forventningene vi hadde før vi begynte føler vi begge at Fontenehuset har levd opp til dem. Det er både lærerikt og spennende å være på huset, da det er mange forskjellige arbeidsoppgaver, og medlemmer vi har lært å kjenne gjennom disse ukene. Vi har begge lært nye sider ved oss selv, både på enhetene, da vi begge er ny-begynnere når det gjelder blant annet matlaging. Vi har også lært det å bli kjent med mange nye mennesker, og jobbe sammen side om side på en annen måte. Dette er noe som for oss har vært spennende og lærerikt, da det har vært mange arbeidsoppgaver som medlemmene har lært oss. Dette syntes vi har vært gøy, da man har fått til et godt samarbeid i fellesskap, og det er noe av dette som Fontenehuset står for.
Santi sitt beste minne fra disse ukene som har gått har vært å jobbe med et prosjekt, hvor flere medlemmer har gått sammen i fellesskap for å løse en oppgave. Dette synes han har skapt et godt samhold. Han er stolt av å ha vært med på den prosessen, og det er noe han vil se tilbake på og huske, men det er enda 3 uker igjen, så flere minner vil nok oppstå.
For meg hittil har jeg flere gode minner jeg vil huske, men da det fortsatt er 3 uker igjen vil det nok også oppstå flere minner jeg vil huske tilbake på. Men en ting jeg kan tenke på nå, var den første eller andre uka i praksis, hvor man gikk sammen i fellesskap, for å lage en film til verdensdagen. Dette for meg gjorde at jeg ble inkludert i prosessen, og det gjorde det også enklere for meg å bli kjent med flere medlemmer tidlig i praksisperioden. I tillegg å jobbe med den prosessen, å føle et samhold, og jobbe i fellesskap for å løse det oppdraget som huset fikk var en fantastisk fin følelse, spesielt i etterkant når man så sluttresultatet.

Å være på huset gir oss ny kunnskap om både oss selv og andre, som vi tar med oss videre. I tillegg å være på huset gir oss en god energi, da vi føler oss som en del av gjengen.

Vi har hele tiden følt oss velkommen, trygg, og alltid godt tatt imot. Og vi er veldig fornøyd med å være her i praksis, og vi har blitt kjent med mange flotte mennesker. Dette er noe vi vil ta med oss videre, når vi er ferdig her om 3 uker.

Hilsen oss studentene fra Østfold 😀

 

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: