Fontenehus-modellen

Fontenehus-modellen

Fontenehuset i Harstad blir drevet etter den internasjonale Fontenehus-modellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell. Den har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948. Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb. De gikk derfor sammen og startet Fountain House.

I dag er det over 300 Fontenehus i verden.

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes ressurser og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften.

Stiftelse og styre

Fontenehuset i Harstad er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

Det avholdes styremøter hver tredje måned. Daglig leder er styrets sekretær og medlem av styret.

Standarder

Fontenehuset i Harstad arbeider etter de internasjonale standardene. De representerer Fontenehus-modellens grunnleggende verdier, beskriver medlemmenes rettigheter og er etisk retningsgivende for husets medarbeidere, styret og administrasjon. Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon. Vi er også en del av det europeiske nettverket for fontenehus, Clubhouse Europe, og den verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.

%d bloggere liker dette: