april 21, 2017

Hva er et fontenehus?

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet.

Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.
På fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Målet er at fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger. Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. For oss er frivilligheten en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. Og den frivillige arbeidsinnsatsen medlemmer utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør.
Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll er sentrale elementer i «recovery» tenkning og brukermedvirkning. Ideer som forenes i god fontenehuspraksis. Det helsebringende arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.

Velkommen til oss <3

%d bloggere liker dette: