Arbeidsrettet rehabilitering

Fontenehus har arbeid både som mål og metode. Fordi arbeid er et gode, for de aller fleste. Fordi arbeid gir status, identitet, tilhørighet, inntekt og bedre helse. Fordi arbeid gir bedre liv. Fordi de fleste medlemmene ønsker seg en vanlig jobb. Fordi det frivillige arbeidet på fontenehuset gir struktur på hverdagen og innhold i livet. Organiseringen av hverdagen på fontenehuset legger til rette for at alle kan inkluderes i et trygt arbeidsfellesskap.

Gjennom samarbeidet om den daglige driften utvikles relasjoner mellom medlemmer og ansatte som inspirer og motiverer folk til å sette seg nye mål i livet – ikke bare når det gjelder utdanning og arbeid, men også når det gjelder aktiv deltakelse i samfunnet for øvrig, med venner, kolleger og familie. Fordi medlemmer har en sentral rolle i driften av fontenehus, er virksomheten organisert på en måte som tar hensyn til medlemmenes ulike ønsker, behov og dagsform.

%d bloggere liker dette: