Våre enheter

Huset er organisert 2 enheter: Serviceenheten og media og kontor. Sammen sørger disse arbeidsenhetene for at alt arbeid på huset blir gjort.

På Fontenehuset kan man jobbe i sitt eget tempo og tilpasset egen dagsform. Arbeidet utføres i et trygt og godt arbeidsmiljø hvor vi hjelper hverandre og lærer av hverandre. Nye medlemmer blir tatt imot og lært opp av andre medlemmer eller medarbeidere.

Media og kontor:

På kontorenheten utfører man arbeidsoppgaver som er knyttet til profilering og rekruttering til huset. Eksempel på arbeidsområder:

 • Resepsjon
 • Administrasjon
 • Informasjonsarbeid
 • Produksjon av Husavisa, brosjyrer og plakater
 • Oppdatering av sosiale media
 • Lage filmer
 • Prosjektarbeid

Kjøkken:

På kjøkkenet lages det frokost og lunsj for alle medlemmer og medarbeidere. I tillegg lager kjøkkenet bensinen som driver resten av huset, slik som kaffe 😉  Eksempel på arbeidsområder inkluderer:

 • Matlaging
 • Handling
 • Oppvask og renhold
 • Menyplanlegging
 • Arrangementer

Service:

Dette er avdelingen som sørger for at resten av huset fungerer slik de skal. Drift håndterer den daglige driften og vedlikeholdet av huset, i tillegg til prosjekter i både stor og liten skala. Eksempel på arbeidsområder inkluderer:

 • Lettere snekker og håndverker oppgaver
 • Innkjøp og montering av møbler
 • Renhold
 • Maling
 • Karl Bergheims plass (Vi lager en park på Seljestad) 
%d bloggere liker dette: